Werken aan Trots

Wat is trots? Wat betekent dat voor ons? Hoe gaan we ermee om?

Progres heeft de PROGRESiD® ontwikkeld. Dit gaat over het vinden van identiteit. Je identiteit is je legitimatie om ergens te zijn, om te handelen, om begrepen te worden en om niet te verdwalen. 

Ook organisaties hebben een identiteit nodig. Uitgangspunt is, dat alles wat je als organisatie wilt zijn, je ook daadwerkelijk moet beleven, voordat je het werkbaar kan maken. Daarbij moeten de medewerkers van de organisatie in staat zijn om waar te maken waar ze voor staan. Samen, want anders is het wel divers, maar niet inclusief.

Vanuit persoonlijk leiderschap, in een werkcultuur waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf en het geheel. Dan bouw je aan trots.