Werken aan Trots, met een zichtbaar resultaat

Wat is trots? Wat betekent dat voor ons? Hoe gaan we ermee om?

Uitgangspunt is, dat alles wat je als organisatie wilt zijn, je ook daadwerkelijk moet beleven, voordat je het werkbaar kan maken. Daarbij moeten de medewerkers van de organisatie in staat zijn om waar te maken waar ze voor staan. Samen, want anders is het wel divers, maar niet inclusief. Inclusiviteit gaat immers over een hoge verbondenheid en een hoge identiteit.

Vanuit persoonlijk leiderschap, in een werkcultuur waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf en het geheel. Dan bouw je aan trots.

 

wat we doen?

- coaching van leidinggevenden en medewerkers op alle niveaus zodat mensen in hun kracht staan

- trainingen samen met andere professionals over inclusief gespreksvoering, handvatten inclusief leiderschap, normstelling

- het realiseren van een inclusieve werkcultuur door kleine en grote acties om inclusiviteit nwerkbaar te maken

- workshops om bewustwording te creëren

- de organisatie onder de loep nemen: wat kun je anders organiseren

- de buitenwereld binnen brengen: leren van successen (en falen) van anderen

- de buitenwereld opzoeken: actief en creatief buiten de gebaande paden gaan kijken waar het werkt