Werken aan Trots met zichtbaar resultaat

Wat is trots? Wat betekent dat voor ons? Hoe doen we dat?

Trots zijn of trots worden. Iedereen kan het! Ook vanuit bescheidenheid. Vanuit verschillende persoonlijke achtergronden. Vanuit alle culturele invalshoeken. Alleen en samen! UItgangspunt is, dat alles wat je als organisatie wilt zijn, je ook daadwerkelijk moet beleven, voordat het werkbaar is. Daarbij moeten de medewerkers van de organisatie in staat zijn om waar te maken waar ze voor staan. Samen, want anders is het wel divers, maar niet inclusief. Inclusiviteit gaat immers over een hoge verbondenheid en een hoge identiteit.

Vanuit persoonlijk leiderschap, in een werkcultuur waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf en het geheel. Dan bouw je aan trots.

Wat doet Progres?

- coachen van leidinggevenden en medewerkers op alle niveaus, zodat mensen in hun kracht staan

- leidinggevenden helpen om hum impact te vergroten door een actief inspirerend en betekenisvol programma aan te bieden

- geven van trainingen samen met andere professionals over inclusief gespreksvoering, handvatten inclusief leiderschap, normstelling, geweldloze communicatie

- het realiseren van een inclusieve werkcultuur door kleine en grote acties om inclusiviteit werkbaar te maken

- geven van workshops om bewustwording te creëren

- de organisatie onder de loep nemen en samen kijken wat je anders kunt organiseren

- de buitenwereld binnen brengen en leren van successen (en falen) van anderen

- de buitenwereld opzoeken door actief en creatief buiten de gebaande paden gaan en kijken waar het werkt