Partners

Met onze partners streven we één doel na. Veranderingen realiseren door samenwerking en elkaar scherp houden.

HCC
De Haagse Consultancy Coöperatie bestaat uit 12 organisatie-adviesbureaus. Ook Progres is aangesloten bij de HCC. Door schaalvergroting kunnen wij ook grote opdrachten aan, en zijn wij in staat om ook te voldoen aan eisen die onder andere de Haagse Ministeries stellen aan omzet, omvang en continuïteit.

JustB

JustB is opgericht door Bernice Feller-Thijm. Met haar bedrijf werkt zij als Inclusie Strateeg & Team Performance Coach. Bernice heeft ruim 20 jaar ervaring met het begeleiden van en leidinggeven aan teams. Volgens haar vormen verschillen, weerstand en complexiteit geen belemmeringen, maar juist de brandstof voor duurzame verandering. Ze gaat op zoek naar de aanwezige kwaliteiten en laat die aansluiten op de beoogde persoonlijke en zakelijke doelstellingen, met als resultaat dat de medewerkers kunnen excelleren. Met JustB begeleidt Bernice processen waarin strategie en beleid mbt diversiteit en inclusie vertaald worden naar concrete actie. Hierbij maakt ze gebruik van systeemtheorie, wat betekent dat er altijd gewerkt wordt met de vraag: Wat is er nodig om het gehele systeem beter te maken? Samen met alle collegas wordt er ruimte gecreëerd voor uniciteit en tegelijkertijd gezorgd voor constructieve communicatie, psychologische veiligheid en oprechte verbinding. Dit maakt dat individuen, teams en organisaties optimaal kunnen presteren en functioneren.

Puur Snel